Årsaken er at fly ofte kommer for nær hverandre på vei inn og ut av flyplassen, melder NRK.

— Piloter opplever stadig at kollisjonsalarmen i flyene går. Det er en ubehagelig situasjon, sier pilot Knut Bakker, som representerer Norsk Flygerforbund.

På kollisjonskurs Fly som letter og lander på Oslo Lufthavn krysser hverandre jevnlig. Det har vært flere episoder de siste årene der fly har kommet for nær hverandre. Ingen ulykker har skjedd, men for ofte havner fly på kollisjonskurs slik at alarmen utløses, ifølge Norsk flygelederforbund.

I juni 2000 var det en alvorlig hendelse over Gardermoen da to fly kom for nær hverandre. Havarikommisjonen kom til at det kompliserte inn- og utflygingssystemet var en viktig årsak til hendelsen. Det finnes et system som kan løse problemet, men det har ikke Avinor innført, blant annet fordi de mener det vil lage for mye støy over flyplassen.

Strakstiltak Flygerne får støtte fra Norsk Flygelederforening i kravet om et nytt system. Også luftfartsdirektør Otto Lagarhus vil ha en løsning på problemet. Han innfører nå strakstiltak, ved å doble avstanden mellom fly under inn- og utflyging til Gardermoen. Den nye regelen gjelder i de områdene der flyene krysser hverandres kurs på vei til og fra flyplassen.

Flysikringsdirektør Anne Grette sier til NRK at hun er skeptisk til å legge om trafikken over Gardermoen.

— Vi mener konsekvensen av å skulle innføre en særordning knyttet til en del av det norske luftrommet er uhensiktsmessig, sier hun.

Kommunikasjonsdirektør Ove Narvesen i Avinor sier de vil rette seg etter pålegget fra Luftfartstilsynet, og øke avstanden mellom flyene rundt Gardermoen.