– Det er en kjensgjerning at volden er blitt råere den siste tiden, sier Janni Wintherbauer som er leder i PION (Prostituertes interesseorganisasjon i Norge) til Aftenposten.

Hun mener en hovedårsak er at det er stadig flere utenlandske prostituerte i Oslo, ikke minst fra Afrika og Øst-Europa.

Siden de dumper prisene, tiltrekkes et nye kundegrupper kommer til som ikke vil betale den vanlige prisen som de prostituerte forlanger. Dermed kan det komme til voldelige situasjoner.

Den økende volden fører i sin tur til at norske kunder trekker til innemarkedet, og de som blir igjen på gata, er utlendinger, ofte fra samme land som de prostituerte selv.

Politiet frykter at mange voldsepisoder aldri blir anmeldt, men mange av de prostituerte sier at de ikke føler at politiet tar dem på alvor når de anmelder overfall og vold.