Økningen i alkoholforbruket er størst blant 15-16-åringene, som drikker både hyppigere og mer enn samme aldersgruppe på midten av 1990-tallet.

Jevnaldrende jenter drikker cirka 4 liter. Det er nå flere unge jenter enn unge gutter som har brukt alkohol. Det viser forskningsresultater som er samlet i Arne S. Dolvens bok «Kunnskap om oppvekst». Boken ble mandag presentert hos Barneombudet i Oslo.

Antallet cannabisbrukere blant ungdommen er nesten fordoblet i løpet av 1990-tallet. I 1999 oppga mellom 2 og 3 prosent av elevene i tiende klasse at de hadde brukt amfetamin eller ecstasy, i overkant av 1 prosent hadde brukt heroin, LSD og kokain. 5,9 prosent oppga at de hadde sniffet minst én gang.

NTB