Det går frem av en undersøkelse som Norsk Gallup har utført som ledd i en større, internasjonal spørreundersøkelse om folks holdninger til amerikansk utenrikspolitikk. 49,9 prosent av de spurte mener at amerikansk utenrikspolitikk har en negativ effekt på Norge. 24,3 prosent mener den har en positiv effekt på Norge, skriver Dagbladet.

Stemningsskifte Tallene viser at det i løpet av året som er gått siden 11. september 2001, har funnet sted et stort stemningsskifte når det gjelder nordmenns forhold til USA. For ett år siden svarte nemlig 37,7 prosent at Washingtons utenrikspolitikk hadde en positiv effekt på Norge, mens 20,3 prosent mente effekten var negativ. Andelen som svarer «vet ikke» har også sunket betraktelig. De negative holdningene til USA er altså mer enn doblet på et år. Utenriksminister Jan Petersen sier det er bekymringsfullt at holdningene er endret så kraftig. — Disse tallene er bekymringsfulle både for USA og for Norge, for oss fordi de transatlantiske forbindelsene er veldig viktige for oss. Vårt forsvarssamarbeid med USA er et ankerfeste i norsk utenrikspolitikk, sier Petersen til Dagbladet.

Ikke overraskende Historieprofessor og direktør ved Nobelinstituttet Geir Lundestad sier tallene er omtrent som forventet. Den sympatien USA fikk etter 11. september i fjor har landet forspilt ved å føre en utenrikspolitikk som med rette oppfattes som mer unilateralistisk og nasjonalistisk, forklarer Lundestad. Rundt 500 personer har deltatt i undersøkelsen. (NTB)