— Dersom KrF skulle komme i regjering med Høyre, vil Kjell Magne Bondevik måtte sluke mange store miljøpolitiske kameler, sier informasjonsleder Steinar Lem i Framtiden i våre hender (FIVH). Organisasjonen har gjennomgått partienes forslag til miljøbevilgninger på statsbudsjettet i siste stortingsperiode.

Smertefullt

Målt i budsjettforslag ligger Ap og sentrumspartiene på samme nivå, mens avstanden til Høyre er fordoblet i løpet av stortingsperioden.

SV ligger høyest og Fremskrittspartiet klart lavest med FIVHs målestokk, men også SV har ifølge undersøkelsen vist synkende vilje til å prioritere miljøhensyn i budsjettforslagene. ýHvis valgutfallet fører til at Høyre og KrF danner regjering sammen, vil det ene regjeringspartiet ha mer til felles med opposisjonen i miljøpolitikken enn med sin samarbeidspartner, heter det i rapporten. ýDet vil være smertefullt for Bondevik dersom han må innrette seg etter Høyres miljøpolitikk. Av hensyn til sitt eget politiske ettermæle bør han stå fast på de mange miljøpolitiske festtalene han har holdt, sier Lem til NTB.

Positive tegn

Han konstaterer at miljøspørsmål har spilt en helt underordnet rolle i valgkampen, og tror at verdipartier som SV og KrF ville stått seg på å legge større vekt på dette emnet.

— Ifølge Aftenpostens velgerpanel er miljøspørsmål like viktig for velgerne som skatte- og avgiftsspørsmål?

— Det er nok lett å gi et etisk fasitsvar som "miljø" ved slike anledninger, uten at det stikker så dypt. Grundigere undersøkelser viser at miljøsaker står langt svakere i opinionens bevissthet enn for 10 år siden. Men det har også vært positive tegn i denne valgkampen på at det er en søkning etter andre verdier enn penger og materialisme, sier Lem.

FIVH påpeker at Høyre i enkeltsaker har markert seg mer positivt enn mellompartiene, men konkluderer med at Høyre i hovedsak har redusert miljøinnsatsen i stortingsperioden.

- Utilstrekkelig

Venstre er enig med FIVH i at miljøspørsmål får for liten plass i valgkampen, men mener at rapporten er villedende og utilstrekkelig. ýDet gir et ufullstendig og feilaktig bilde av partienes miljøinnsats bare å studere miljøkapitlet i statsbudsjettet. Det er mye annet som er viktig for miljøet, sier Venstres miljøpolitiske talsmann Gunnar Kvassheim.

Han trekker frem Venstres aksjon for å stanse de radioaktive utslippene fra Sellafield i Storbritannia som en miljøsak Venstre har klart å løfte inn i valgkampen, og mener at dette burde vært blant valgkampens viktigste saker.