JAN STEDJE jan.stedje@bt.no

Ventelisten for antall personer som trenger et nytt organ har økt fra 146 i 1995 til 241 ved inngangen til dette året, ifølge Rikshospitalet. Det er med andre ord hele 65 prosent flere som står i organkø nå enn for fem år siden. Ventelistene for nyrer og lunger øker mest. Dette skjer til tross for at antall donorer fra døde givere ifjor var det høyeste noen gang — 79 i alt eller ti flere enn året før. Vanskelig jobb Det er en vanskelig oppgave å skaffe donorer i Norge. Noen land prøver seg med donorregistre eller donorkort i forsøket på å bedre tilgangen.Ifølge Stiftelsen Organdonasjon er det langt fra alle potensielle donorer som blir identifisert ved landets 27 godkjente donorsykehus. Selv der mulige donorer er identifisert, fører det ikke alltid til donasjon.- Det skyldes at helsepersonell finner det vanskelig å henvende seg til de pårørende og be om tillatelse, eller at donasjon blir nedprioritert på grunn av ressurssituasjonen ved sykehuset, sier daglig leder Audun Bell i Stiftelsen Organdonasjon til Bergens Tidende. 30 prosent sier nei Her i landet sier ca. 30 prosent av de pårørende som blir spurt nei til donasjon av organer. Som regel fordi de ikke kjenner donors egen holdning til dette. - I vår stiftelse mener vi det er norske helsemyndigheter som har ansvaret for å sette i gang tiltak for å bedre tilgangen på organer, sier Bell. Flere land, blant annet USA, Belgia og Spania, har betydelig flere donasjoner enn Norge målt i forhold til folketallet. Spania har dobbelt så mange donorer per millioner innbyggere som Norge.Ventelisten på organer på i alt 241 pasienter ved siste årsskiftet inneholder blant annet 177 nyrer, 30 lunger, fire hjerter, sju lever og fire bukspyttkjertler. Det totale antallet transplantasjoner fra avdøde givere i Norge var i fjor 207, mot 168 i 1996.