Det viser underlagstallene i FN-rapporten som konkluderer med at Norge er verdens beste land å bo i, skriver Dagbladet.De rikeste 20 prosentene av befolkningen i Norge bruker over en tredjedel av ressursene. De fattigste 20 prosentene bruker bare en tiendedel.Den ferske FN-rapporten viser dessuten at lønnsforskjellene mellom menn og kvinner er økende. I dag tjener norske menn i gjennomsnitt 63 prosent mer enn kvinnene.Fattigdomsforsker Ivar Brevik i Norsk institutt for by— og regionsforskning (NIBR) har tall som langt på vei stadfester funnene i rapporten fra FN.ýFra 1986 til 1996 økte forskjellene mellom fattige og rike i Oslo med ni prosent. Nå må du til Italia for å finne like store forskjeller mellom rik og fattig i Europa, sier han.Til tross for den dystre utviklingen er det fremdeles færre fattige i Norge, sammenlignet med andre land. Ifølge rapporten er det bare Sverige som har en lavere andel fattige enn Norge.