Arbeiderpartiets stortingsgruppe er i hvert fall engstelig for at partiet kan få makten «slengt i fanget». På gruppemøtet dagen før majesteten inntok Stortinget med pomp og prakt var faren for regjeringskrise et tema som bekymret Ap-representantene, etter det Bergens Tidende får opplyst.

I Arbeiderpartiet får man frysninger langs ryggen med tanke på å bli nødt til overta før stortingsvalget om to år. Partileder Jens Stoltenberg sier rett ut til BT at så lenge KrF ikke er villig til å samarbeide med Ap er det ikke grunnlag for et skifte i denne perioden.

— Det mest naturlige er å ha en borgerlig regjering fortsatt, og det sier sitt at Frp hvert år har reddet denne regjeringen. Jeg tror for øvrig at den har en høy terskel for å kaste kortene, er ordene han bruker.

Feststemt forsamling

Det var en feststemt forsamling av politikere, nære slektninger, embetsmenn og høye offiserer som lyttet andektig til kongens tale. Flere av stortingsrepresentantene hadde, som skikken er, invitert sine barn og ektefeller til høytidsstunden der kong Harald og dronning Sonja kastet glans over Stortinget sammen med kronprins Haakon Magnus.

Trontalen er regjeringens arbeidsplan for de nærmeste årene. I årets tale heter det blant annet at «regjeringens mål er en sikker energiforsyning med nok kraft til akseptable priser.» Dessuten skal ledigheten «bekjempes på bred front.» I tillegg skal kampen mot mobbing intensiveres.

«Stortingets hjerne»

I den lange, konkrete tiltakslisten går det ellers frem at kvaliteten i utdanningssystemet, helsetjenesten og eldreomsorgen skal bli bedre. En stortingsmelding om skipsfartspolitikken er også varslet.

Det var åpenbart de færreste som la merke til kongens forsnakkelse da han avsluttet med å be «Gud velsigne Stortingets hjerne.»

Da BT spurte Stoltenberg om det var noe i trontalen som provoserte ham, svarte han slik:

— Nei, de aller fleste kan være enig i det aller meste. Slik er det alltid, men jeg er spent på hva som ligger bak når regjeringen sier at den vil «myke opp» arbeidsmiljøloven. Det arbeidet skal vi følge med argusøyne, sa han.

Ap ønsker ny vekst

Trontalen er bare et forspill til høstens virkelige nappetak om statsbudsjettet. I Stortinget i går var derfor de fleste tanker og spekulasjoner rettet mot det budskapet finansminister Per-Kristian Foss legger frem kommende onsdag.

Stoltenberg sa at det fra Arbeiderpartiets side er et sterkt ønske om å få et budsjett som stimulerer til nyetableringer og ny vekst i industrien. Muligheten for å bygge gassferger nevnte han spesielt i samtalen med Bergens Tidende.

— Hva vil provosere deg?

— Kutt i arbeidsmarkedstiltak og ledighetstrygden, og i støtten til enslige forsørgere. Reduksjon i nødvendige velferdstiltak vil vi bekjempe med alle midler, sa Stoltenberg.

VIKTIGE AKTØRER: Jens Stoltenberg, Carl I. Hagen (med ryggen til) og Kristin Halvorsen vil i høst ha viktige roller når det gjelder regjeringens skjebne.<p/>FOTO: HÅVARD BJELLAND