Infeksjonssykdommer som man får tidlig i livet – slik som mononukleose — mistenkes for å endre måten kroppens immunsystem arbeider på. Dette kan igjen føre til såkalte autoimmun sykdommer som multippel sklerose.

Epstein-Barr-viruset forårsaker smittsom mononukleose, også kalt kyssesyken. Dette er en ungdomsinfeksjon som sprer seg via spytt og forårsaker feber, kraftløshet, sår hals og opphovnete kjertler.

I en undersøkelse begynte forskerne å lete etter tegn på antistoffer til Epstein-Barr-viruset og også en type herpesvirus. 144 kvinner med enten bekreftet multippel sklerose eller mistanke om sykdommen deltok i undersøkelsen. Disse ble sammenliknet med 288 friske kvinner.

Forhøyete nivåer av antistoffer for Epstein-Barr-viruset ble funnet i blodprøvene fra kvinner med multippel sklerose. Ingen av dem hadde antistoffer for viruset av herpestypen.

Konklusjonen ble at en infeksjon av Epstein-Barr-viruset kan øke risikoen for multippel sklerose.