En landsomfattende meningsmåling som Norsk Respons AS har utført for Bergens Tidende viser at 53 prosent av de spurte over 18 år ønsker at Ap, SV og Senterpartiet skal overta. Bare 28 prosent vil beholde nåværende regjeringsmodell. Resten er usikre eller har ikke gjort seg opp noen mening.

Folk med universitets— eller høyskoleutdannelse er av samme oppfatning. Bare hver tredje (34 prosent) i denne gruppen synes at Bondevik-regjeringen bør få ny sjanse. I alle inntektsklasser er holdningen den samme. Det er ellers verdt å merke seg at også de mer velstående er blitt utålmodige og vil ha regjeringsskifte. Blant folk som har årsinntekt på minst 600.000 kroner vil 47 prosent slippe til Jens Stoltenberg, Kristin Halvorsen og Åslaug Haga. 34 prosent foretrekker dagens regjering.

- Her skal det jobbes

— Dette blir veldig spennende, og jeg innser at her skal det virkelig jobbes, sier Høyres parlamentariske leder Oddvard Nilsen i en kommentar til disse tallene.

Men Nilsen er likevel overbevist om at mye vil endre seg de siste par månedene før valget i september. Ikke minst Venstres og SVs størrelse kan avgjøre hvem som får regjeringsmakten.

— Når dagens politiske støy legger seg, og folk blir klar over den kjempesuksessen vi har hatt med å oppnå rekordlav rente og stabil krone- og prisutvikling, er jeg ganske sikker på at det vil gi utslag ved valget.

Det er mye som står på spill, og jeg er ikke i tvil om at folk flest vil tenke seg godt om når de aner at SVs Øystein Djupedal kan bli finansminister og Åslaug Haga fra Sp ny utenriksminister, sier lederen i Høyres stortingsgruppe.

Laber entusiasme

— Men selv om det er et markant flertall i befolkningen som vil ha en rødgrønn regjering, er det ingen stor entusiasme for noen av alternativene. Det går klart frem når vi spør hvilket inntrykk de gjør. Det ser nærmest ut til å være et valg mellom to onder, sier daglig leder i Norsk Respons, Thore Gaard Olaussen, i en kommentar til BT.

I målingen, som omfatter 1000 spurte og ble foretatt 1.-3. mars, fremgår det bl.a. at 89 prosent av Senterpartiets velgere slutter opp om det rødgrønne alternativet.

— Det er all grunn til å merke seg dette. Partiledelsen kan sove relativt trygt med en slik oppslutning i ryggen. Jeg hadde ventet større opposisjon i partiet mot den modellen Haga ivrer for, sier Thore Gaard Olaussen.

Kvinnekrav om skifte

Også i de andre partiene er det rundt 90 prosent oppslutning om det regjeringsalternativet ledelsen arbeider for. Det gjelder både i opposisjonen og i regjeringspartiene med unntak av Venstre, hvor bare 61 prosent applauderer dagens regjeringsmodell.

Kvinnene, uansett alder og bakgrunn ellers, ivrer noe mer enn menn for å få et politisk skifte. 57 prosent av kvinnene vil ha ny regjering, mens 49 prosent av mennene mener det samme. Men nær 20 prosent har ikke noen klar oppfatning.

Innenfor alle aldersgruppene er kravet om nye koster i regjeringen overveldende. Særlig sterkt er det blant unge under 30 år. 58 prosent av de spurte vil at Stoltenberg skal avløse Bondevik. Bare 23 prosent holder fast på sentrum-Høyre-regjeringen.

Ser vi på stemningen i de ulike landsdelene er det i Trøndelag at regjeringen er minst populær. Bare 18 prosent vil beholde den. Situasjonen er noenlunde den samme ellers i landet. Regjeringen står sterkest her på Vestlandet (38 prosent), men likevel vil 46 prosent ha skifte.