Dermed er det klart at begge parter anker overgrepsdommen. Aktor Thorbjørn Klundseter mener straffen er for lav, mens Øygard anker fordi han mener lagmannsretten begikk flere sakshandlingsfeil.

«Anken grunnes på at den utmålte straff er for streng og at normalstraffen for forholdet vil være seks måneder. Det er følgelig ikke grunnlag for å øke straffen til mer enn det dobbelte», står det i ankeskrivet somVG-nettrefereren fra.

— Rune Øygard har gjort sine egne vurderinger, basert på at påtalemyndigheten ikke vil la saken ligge, og har besluttet at han vil erklære selvstendig anke over saksbehandlingen ved Eidsivating lagmannsrett, opplyser Øygards forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen til NTB.

Tre ankepunkter

Ifølge anken mener Øygard at det har skjedd tre feil i saksbehandlingen under rettssaken. Første punkt er at Øygard ikke fikk føre psykiater Lars Weisæth som vitne før skyldspørsmålet ble avgjort.

Øygard anker også fordi han ble nektet innsyn i den fornærmede jentens journaler hos barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Det tredje punktet går på at lagmannsretten tillot at fornærmedes behandlere fikk vitne før skyldspørsmålet var avgjort.

Øygard og forsvareren skriver i anken at retten bryter med prinsippet om likebehandling i retten når Øygards behandler avskjæres, mens jentens to behandlere fikk vitne. Larsen skriver at avgjørelsen er et brudd med prinsippet om fri bevisførsel og en krenkelse av Øygards rett til en rettferdig rettergang.

- En sjanseseilas

Aftenpostens rettskommentator Inge D. Hanssen mener 54-åringen nå tar en stor sjanse ved å anke.

«Skulle han nå frem med sin anke og få dommen opphevet, vil han selvsagt satse alt på full frifinnelse i en ny runde i lagmannsretten. Sjanseseilasen består i at alt kan bli så mye verre for eksordføreren», skrev Hanssen etter at dommen falt i Eidsivating lagmennsrett på Hamar.

Bistandsadvokat fornøyd

I likhet med aktor mener bistandsadvokat Nina Braathen Hjortdal at straffen Rune Øygard fikk for overgrep mot jenten, er for lav.

— Jeg er glad for at aktor anker straffeutmålingen inn for Høyesterett. Jeg synes ikke lengden på straffen reflekterer de straffeskjerpende momentene i dommen, sier Hjortdal til NTB.

Hun viser også til at lovgiver ønsker en betydelig skjerping av straffen i overgrepssaker.