Statoil har gitt sørkoreanske Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) oppdraget med å designa og byggja dekket til Dagny-plattforma i Nordsjøen. Oppdraget er verd vel seks milliardar kroner.

Aker Solutions i Stavanger, Oslo og Kuala Lumpur blir samarbeidspartnar på detaljerte ingeniørtenester, offshore samanstilling og idriftsetjing. Oppdraget startar straks, og skal vera ferdig første kvartal 2017.

— Trygge

— Vi har valt ein leverandør for hovudkontrakten som vi er trygge på kan levera på tid, kostnad og kvalitet, seier direktør for innkjøp i Statoil, Jon Arnt Jacobsen i ei pressemelding.

Tildelinga skjer etter brei internasjonal konkurranse mellom prekvalifiserte leverandørar. Det har ifølgje Statoil vore stor interesse for Dagny-prosjektet i leverandørmarknaden. Blant anna har Kværner Stord vore aktuell fabrikasjonsstad.

Apply Leirvik på Stord kan framleis vera aktuell som leverandør av bustadkvarteret til Dagny, ettersom dette oppdraget blir tildelt av det koreanske verftet som byggjer dekket. I fjor fekk danske Mærsk Drilling kontrakten for produksjonsboring på feltet. I januar i år blei det kjent at hollandske Heerema Vlissingen får oppdraget med å byggja understellet til Dagny. Kontrakten for legging av røyrleidningar er tildelt Allseas i Nederland.

Tydeleggjort forventningar

Statoil har informert breitt i industrien og gjennomført kontaktmøte med større og mindre leverandørar for å tydeleggjera forventningar, og for å sørgja for at ulike tilbydarar blir kjende med kompetansen som finst i marknaden, går det fram av pressemeldinga frå selskapet.

Totalt skal Statoil og partnarane Total og Det norske investera 31 milliardar kroner i Dagny-utbygginga. Feltet ligg i Sleipner-området og kan innehalda 225 millionar fat olje og gass.

- Snart Korea-monopol

— Vi er no på veg mot ein situasjon der Korea snart får monopol på levering av topside (plattformdekket, red. merk) til det norske bassenget, sa ein skuffa Amram Hadida, klubbleiar for Fellesforbundet på Kværner Stord då verftet for to veker sidan tapte anbodet på dekket til Ivar Aasen-plattforma. Då hadde Kværner Stord i løpet av to veker tapt konkurransen om oppdrag for over ti milliardar kroner, ettersom også Aasta Hansteen-dekket blei tildelt eit koreansk verft.

Straks før jul tildelte Statoil kontraktar for til saman rundt seks milliardar kroner til det spanske verftet Dragados og til koreanske Daewoo. Desse kontraktane gjeld understell og plattformdekk til det Statoil-opererte Mariner-feltet på britisk sokkel.