Beregninger fra IKT-Norge viser at regningen for datalagringen vil komme på mellom en halv og en milliard kroner. Spørsmålet er hvem som skal betale: Staten, teleaktørene – eller du. Det er ennå ikke avklart.

– Hvis bransjen må ta ekstrautgiftene, vil det vises på telefonregningen. Det betyr at telefonbrukerne faktisk kan ende med å betale for sin egen overvåkning, sier prosjektleder Liv Freihow i IKT-bransjens interesseorganisasjon, IKT-Norge.

Freihow fremhever at det er snakk om enorme mengder data som skal lagres og sikres. Kostnadene vil bero på hvor lenge materialet skal lagres, hvordan det gjøres og hva som vil kreves av ny teknologi.

Dersom Telenor blir pålagt å betale for lagringen, vil deres merutgifter utgjøre mellom 160 og 230 millioner kroner. I likhet med andre teleselskaper mener Telenor at kostnadene må tas av myndighetene.

– Dette vil eventuelt komme som et pålegg fra staten, og da er det urimelig at operatørene skal belastes merkostnadene. Det vil være snakk om mange titalls millioner, sier informasjonssjef i Telenor, Atle Lessum.

Lessum mener også registrering av teledata vil kunne ødelegge tillitsforholdet til kundene.