• ... at Norge må bli foregangsland i utvikling og bruk av hydrogen som drivstoff i transportsektoren. Hydrogen kan produseres av bioenergi. Partileder Lars Sponheim brukte dette bildet på fremtidsscenariet. — I fremtiden kan vi putte løvskogen inn i bensintanken og så får vi vanndamp ut av eksosrørene, sier partileder Lars Sponheim.
 • ... at det første kommersielle gasskraftverket må skille ut og fjerne CO2. Utvinningen av olje og gass må ikke økes utover dagens nivå.
 • ... å øke skogvernet fra 1 prosent til 4,5 prosent.

n ... å jobbe for skille mellom kirke og stat.

 • ... å vri beskatningen fra skatt på arbeid til skatt på forbruk og miljøforurensning.
 • ... å sikre hjemfallsretten til norske vannfall.
 • ... å slå sammen Petroleumsfondet og Folketrygdfondet til et pensjonsfond.
 • ... å øke adopsjonsstøtten til 1G, slik at det ikke blir en økonomisk byrde å adoptere.
 • ... å behovsprøve barnetrygden.
 • ... å innføre et kompetanseår med full eller delvis lønn for alle lærere som har stått i yrket.
 • ... å si nei til kringkastingsavgiften, og heller finansiere NRK over statsbudsjettet.
 • ... å si ja til ett gratis skolemåltid i grunnskolen.
 • ... å jobbe for å avskaffe ordningen med omsettelige fiskekvoter. Rettighetene skal lånes ut fra fellesskapet til fiskere.