JONE LAUGALANDFrogner

Gullbryllupet i februar 1997 var vellykket på alle måter. I 1996 hadde Per og Veronica også vært på julemiddag hos søsteren.

I dag overtok Per Orderuds forsvarer, advokat Cato Schiøtz, eksaminasjonen av tiltalte nummer en. De andre forsvarerne vil slippe til i løpet av dagen. Det er ventet at eksaminasjonen av Per Orderud vil bli avsluttet i dag.

Han forklarte seg på ny om forholdet til foreldrene og søsteren. Deretter gikk han over til Per Orderuds tid som gårdbruker, først som forpakter fra 1984 og deretter som eier av gården fra 1995.

Faren var uføretrygdet på grunn av sviktende helse. Per Orderud var ikke så opptatt av hvem som ble eier av gården. Han mente det viktigste var at familien kom best mulig ut skattemessig.

Per Orderud forklarte at han arbeidet for lav timelønn og lot foreldrene få kårytelser helt fra han ble forpakter i 1984. Han betalte drivstoffutgifter og regningene på det lokale samvirkelaget.

Dermed la faren, Kristian Orderud, seg opp større og større formue som skulle deles mellom Per og søsteren ved en framtidig arv.

Per Orderud meldte seg som interessent da staten la ut en naboeiendom til salg i 1995. Den fikk han tilslaget på til tross for at han formelt ikke var eier av Orderud. Han ble enig med faren at han skulle si at Per var formell eier av gården.

Dette var bakgrunnen for at han og faren laget en håndskrevet kjøpekontrakt på gården. Senere ble det utarbeidet et skjøte som ikke førte til at eiendomshandelen ble tinglyst.

– Hvorfor gikk du ikke til sorenskriver-kontoret og fikk tinglyst skjøtet, spurte sorenskriver Våpenstad som er rettens formann.

– Dette var en avtale mellom meg og min far. Han orket ikke tanken på utad å framstå som kårkall. Han hadde overtatt gården som 15-åring, svarte Per Orderud.

Per Orderud hadde fra 1995 i realiteten overtatt som gårdeier. Han ble registrert som momspliktig. Men faren var også registrert som momspliktig.

Rettens formann ville uten videre godta Per Orderuds utredning om denne delen av formaliteten. Poenget for forsvareren med denne sekvensen var å vise at utad sto Per Orderud nå som eier i 1995.

ADVOKATENES DAG: Forsvarer Cato Schiøtz startet utspørringen av Per Orderud i morges. Senere på dagen er det ventet at de andre forsvarerne får slippe til. (Foto: Tør Høvik)