Hvis du ikke mister motet av en saksbehandlingstid på i gjennomsnitt 20 måneder i fjor. Administrerende direktør Elisabeth Berthelsen ved Forsikringsskadekontoret, sier til Bergens Tidende at hun håper å halvere saksbehandlingstiden i år.

Forsikringsskadenemnda ga i fjor medhold i fra 36 til 100 prosent av sakene som gjaldt yrkesskade, sykdom, ulykke og liv. Men forsikringsselskapene er ikke forpliktet til å følge nemndas råd.

I fjor avviste forsikringsselskapene 22 prosent av rådene. Men selskapene ga seg ofte likevel. I de sakene der selskapene i første runde ga blaffen i nemndas mening, har selskapene i skrivende stund snudd i halvparten av tilfellene.