I fjor bodde det 31 utenlandske kvinner på hemmelige adresse i Norge. Det er 13 flere kvinner enn året før. Det opplyser Unni Kiil, leder for Rosa-prosjektet, som er et offentlig landsdekkende tiltak som skal hjelpe ofre for menneskehandel.

– Kvinnene er livredde, og noen av dem våger seg knapt utenfor døra der de bor. De vet at bakmennene er på jakt etter dem. Noen har også måttet skifte adresse av sikkerhetsgrunner, sier hun til Stavanger Aftenblad.

Siden prosjektet startet i 2005, har 53 kvinner fått hemmelig adresse og direkte beskyttelse via Rosa-prosjektet. I tillegg har flere andre fått veiledning og hjelp på annen måte. De fleste ble henvist dit via politi.

– Siste året fikk vi inn 82 henvendelser som var av en slik art at vi antar det dreier seg om ren menneskehandel. Men bare 31 kvinner våget altså å ta imot tilbudet om hjelp fra oss. Resten var antakeligvis for traumatisert og livredde. Mange kvinner har fortalt at de er blitt truet og lurt ut i prostitusjon. Og fra før vet vi at bakmennene truer med å straffe og endog drepe familien i hjemlandet om kvinnene nekter å prostituere seg eller avslører bakmennene, sier Kiil.

Rosa-prosjektet har hittil vært i kontakt med kvinner fra 24 nasjonaliteter. Kvinner fra Nigeria utgjør den største gruppen.

Halvparten av dem som fikk hemmelig adresse, hadde kommet til Norge på ulovlig vis.