— En betenkelig utvikling, sier leder Peter A. Moe i Norges Offisersforbund.

I 2003 og 2004 ble det i alt utstedt 9000 beordringer, det vil si endringer i arbeidssituasjonen. I de fleste tilfellene medfører det skifte av arbeidssted.

— Når Forsvaret i alt har 11.000 befal, er tallet på 9000 beordringer på to år skremmende høyt, sier Peter A. Moe.

I forrige uke kom det frem at norske forsvarsansatte reiser for 1,2 milliarder kroner, mens tilsvarende reiseutgifter i Danmark er 800 millioner lavere. Og danskene har 4000 flere ansatte i Forsvaret enn i Norge.

Har ikke tall

Beløpet på 1,2 milliarder omfatter tjenestereiser, mange av dem til utlandet. Reiseutgiftene tilsvarer fire forsvarsansatte med tur-retur-billett til USA hver dag. I tillegg kommer alle utgiftene Forsvaret må ut med til pendlere og offiserer på flyttefot. Bergens Tidende har ikke lyktes i å få ut tallmateriale for disse kostnadene. Nye regnskapsrutiner gjør at slike utbetalinger havner i en større sekkepost. Kilder vi har vært i kontakt med, mener at det må dreie seg om flerfoldige hundre millioner kroner.

— Det er ingen tvil om at disse utgiftene har eksplodert de siste to-tre årene, sier lederen i Norges Offisersforbund.

Pendler-økning

I fjor brukte Forsvaret rundt en milliard kroner for mye i forhold til budsjettet. Hæren og FLO (Forsvarets Logistikkorganisasjon) sto for det meste av overforbruket.

— Særlig i FLO/Sjø har reise- og pendleraktiviteten hatt en markant økning, sier Trond Jørgensen, nestleder i Offisersforbundet. Sjøforsvaret er inne i en fase med flere tunge prosjekter. Nye fregatter og MTB-er under anskaffelse, og kystvakten skal få nytt radarsystem.

Skytteltrafikk

— Dette fører til rene skytteltrafikken av prosjektmedarbeidere mellom Bergen og Oslo, hevder Trond Jørgensen.

Mange av disse offiserene har beholdt Bergen som tjenestested. Når de er i Oslo, dekker Forsvaret både hotell og ukentlige flyreiser til og fra hovedstaden.

Ved beordringer til andre tjenestested med varighet over ett år, har offiserene flere muligheter. Velger de å ta med seg hele familien, får de dekket flytteutgiftene. Hvis de drar alene, og har familie, får de dekket 21 hjemreiser i året, altså hver annen uke.

— De fleste av våre offiserer er innstilt på at de risikerer en omflakkende tilværelse. Nå er det likevel i ferd med å gå for langt, sier forbundsleder Peter A. Moe.

Kostbar omstilling

Han er ikke tvil om hva som er forklaringen på den eksplosive økningen i antall beordringer.

— Det henger sammen med omstillingsprosessen i Forsvaret. Vi blir stadig færre, men oppgavene er like mange, om ikke flere, sier Moe.

Områdetillitsvalgt Vegard Oksnes på Haakonsvern er opptatt av å slå ring rundt stønadsordningene for personell som blir pålagt å flytte eller pendle.

— Forsvaret har i det siste gjort mye for å fjerne rettigheter vi har brukt år på å opprette for våre medlemmer. Og når Forsvaret legger opp til en omskiftelig tilværelse for yrkesbefalet, må de være forberedt på at det koster, sier han.