Det er en analyse Opinion AS har foretatt på bakgrunn av tre målinger i år som viser at offentlig sektor langt på vei er siste skanse mot Frp-bølgen.

Sammenliknet med en tilsvarende analyse i 2002 er det knapt noen bevegelse til fordel for Frp i de ulike grupper arbeidstakere som har stat, kommune og fylkeskommune som arbeidsgiver. Det er liten forskjell mellom kvinner og menns holdning til Frp.

Vinner frem i det private

Blant kvinnene totalt er det atskillig flere som arbeider i privat sektor som i dag sympatiserer med Frp enn det var i 2002. Det samme gjelder kvinner som ikke er yrkesaktive (pensjonister, arbeidsledige og hjemmearbeidende).

I disse gruppene har sympatien for Frp økt fra 15-17 prosent til 24-26 prosent i løpet av en fireårsperiode, går det frem av analysen som er gjort for LO-bladet Aktuell.

Professor og valgforsker Anders Todal Jenssen ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU, finner flere forklaringer på at Frp ikke har fått nevneverdig innpass i offentlig sektor.

– Det ville ha forundret meg om partiet hadde fått nevneverdig innpass blant denne type arbeidstakere, når vi ser på hvor ofte Frp har hamret løs på disse som «unnalurere» og «slabbedasker».

Trøste og bære-yrkene

– Vi finner dessuten mange kvinner i offentlig sektor som arbeider i det såkalte trøste og bære-yrkene. De heller tradisjonelt til venstresiden, til Arbeiderpartiet og SV. Jeg tror forresten at det knapt finnes kvinnelige leger som er Frp-sympatisører, og du skal lete lenge omkring på lærerværelsene for å oppdage en som stemmer på det partiet, sier Todal Jenssen til Bergens Tidende.

Valgforskeren nevner at Frp har større appell til folk med lav utdannelse, i motsetning til Høyre som fortsatt har større tiltrekningskraft på høyt utdannede.

Undersøkelsen fra Opinion viser også at kvinnene i offentlig sektor har forflyttet seg fra SV til Arbeiderpartiet de siste årene. I 2002 var det en klar overvekt av offentlig ansatte kvinner som sa at de ville stemme SV (33 prosent). Nå er tallet redusert til 19 prosent.