JAN I. ELIASSEN

Ca. 10 ansatte overføres til Bergen der kontorbygget nå utvides og opprustes for rundt 35 millioner kroner.

— Slik verden har utviklet seg med avansert kommunikasjon og datasystemer har vi funnet ut at det vil være mer kostnadseffektivt å sentralisere mest mulig av virksomheten vår til hovedkontoret i Bergen, forteller styreformann Dan Odfjell i Odfjell ASA til Bergens Tidende.

Han avviser at beslutningen om å overføre virksomhet fra Houston til Bergen har noe å gjøre med prissamarbeidssaken som amerikanske myndigheter har kjørt mot Odfjell.

Han peker på at siden markedsføringskontoret i Houston er blitt et fordyrende mellomledd er det besluttet å flytte hjem et titall personer innen befraktning- og markedsføring.

— Denne jobben kan de gjøre minst like godt i Bergen, sier Dan Odfjell.

For øvrig satser rederiet nå stadig mer på spotmarkedet og ønsker å redusere kontraktsdekningen noe. Dan Odfjell synes tydeligvis ikke lenger å se merinntekter ved å satse på langsiktige fraktavtaler.

Odfjell-hovedkvarteret i Bergen med sine rundt 200 ansatte er i dag nokså proppfullt. Overføringen av personell fra Houston betyr derfor en utbygging og oppgradering av bygget for anslagsvis 35 millioner kroner, forteller finansdirektør Haakon Ringdal til Bergens Tidende.

Det skal bygges ny fjerde etasje tilbaketrukket på toppen. Det skal bygges et tilbygg som skal huse nytt kjølelager og fasadene skal rustes opp etter rundt 30 års slitasje. Arealtilveksten blir brutto ca. 800 kvadratmeter.

Arbeidene skal være ferdig i første kvartal 2005. De hjemvendte Houston-folkene må derfor til å begynne med finne seg i en smule trangboddhet i en periode.