– Vi må ikke være så redd for læring. For noen år siden var man var jo redd for læring i skolen også. Det er det ingen som er lenger, sier Torger Ødegaard (H), hovedstadens utdanningsbyråd.

I går var han på bergensvisitt som taler på barnehagekonferanse i Grieghallen. Der benyttet han anledningen til å lansere fire punkter han mener vil gi Norge en bedre barnehage:

  • Innføring av egne læreplaner for barnehagene, med konkrete læringsmål for det siste året, altså femåringene.
  • Forpliktende og formalisert samarbeid mellom barnehager og skoler, slik at overgangen mellom de to blir bedre.
  • Formalisert og forpliktende samarbeid mellom barnehagene og foreldre, slik at foreldrenes innflytelse sikres bedre enn i dag.
  • Forskning på kvalitet i barnehagene.

– Kanskje kan vi kalle det siste året for forskole. Vi må alle fall få mer struktur på læringsarbeidet i barnehagene med egne læreplaner for det siste året. Det betyr ikke at alle barn skal kunne lese og skrive før de begynner på skolen, men det bør bety at alle som vil og kan, får anledning, sier Ødegaard og understreker at han ikke vil ha noen innføring av skole i barnehagen.

– Hvor går den grensen?

– Den er flytende. Det er derfor det viktig med en debatt om læring i barnehagen.

Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell vil ikke svare nærmere på Ødegaards forslag før han har sett nærmere på dem.

– Men det er ingen tvil om at barnehagen er en viktig læringsarena og tidlig språkstimulering er veldig viktig, men vi skal vokte oss for å gjøre barnehage til skole, sier han.

Bergens byråd for skole— og barnehage, Tomas Moltu tar imot Ødegaards utspill med en viss reservasjon.

– Vi har ikke behov for å være en blåkopi av Oslo. Læring er positivt, men at barnehagene skal være starten på et utdanningsløp, reserverer jeg meg mot, sier han.