— Det er lettvint å kjøpe seg stemmer, for ikke si venner, eller for den saks skyld å leve etter Ludvig 15. ord "etter oss kommer syndefloden", slo han fast, og understreket at økonomisk ansvarlighet var det viktigste for regjeringen.

— Vi ønsker å levere nasjonen videre til neste generasjon både bedre og tryggere, sa han.

Nilsen og Høyre ble kritisert for å skjære ned på støtten til de svakest stilte i samfunnet, en kritikk Nilsen avviste. Han tok utgangspunkt i at antallet personer som faller under fattigdomsgrensen i Norge har økt, også når Ap har hatt regjeringsmakt.

— Vi må derfor ha mot til å sette under debatt spørsmålet om hvorvidt generelle velferdsgoder til alle, uansett om du er millionær eller uten arbeid, løser fattigdomsproblemet i Norge, sa han.

(NTB)

MÅ PRIORITERE: Oddvard Nilsen (H).