Hun representerte Finnmark Arbeiderparti på Stortinget fra 1977 til 1993.

Oddrunn Pettersen var forbruker— og administrasjonsminister i en kort periode i 1989. Fra november 1990 til september 1992 var hun fiskeriminister.

Oddrunn Pettersen var utdannet lærer, og var lærer i Berlevåg da hun ble innvalgt på Stortinget første gang.

Hun var også aktiv kommunepolitiker og var blant annet ordfører i Berlevåg. (NTB)