Tidligere i år ble de samme aksjonistene dømt til å betale bøter for lignende aksjoner, men slapp da å betale erstatning til firmaet som utfører flyttingen av massene fra Bjørvika til et nytt deponi ved Malmøykalven lenger ute i fjorden.

Det er stor strid om denne flyttingen som har som siktemål å skape en renere fjord. I Nesodden kommune er det sterk motstand mot prosjektet fordi man frykter at miljøgifter skal spre seg i fjorden i stedet for å bli forvart på havbunnen.

I en kommentar til den siste dommen sier Oddekalv at det er en historisk avgjørelse fordi miljøaksjonister for første gang er dømt til å erstatte tap de har påført firmaer som utfører arbeid Oddekalv og hans støttespillere mener er miljøfiendtlig.

Erstatningen denne gang ble satt til 15.000 kroner. Under forrige rettssak som gjaldt en mer langvarig aksjon, var erstatningskravet satt til rundt 150.000 kroner.

Den gang ble Oddekalv frifunnet for kravet, noe han vurderte som prinsipielt viktig. Nå sier Oddekalv at retten har endret syn på prinsippene og at saken derfor vil bli anket videre i rettssystemet.

VIL ANKE: - Norges Miljøvernforbund kommer til å anke denne dommen etter at vi har fått studert den nærmere, sier Kurt Oddekalv.
Rune Berentsen