Norges Miljøvernforbund har inngått kontrakt om levering av kildesorteringssystem til samtlige hæravdelinger i Troms. Kontrakten er verd om lag 600.000 kroner for organisasjonen.

— Vi vant kontrakten i konkurranse med flere andre tilbydere, og for oss er dette en stor tillitserklæring. Hæravdelingene vil med vårt system kunne kildesortere opp mot 85 prosent av alt avfallet, sier Kurt Oddekalv, som tidligere har solgt Miljøvernforbundets sorteringssystem til blant annet Haakonsvern.

I høst starter Oddekalv og hans medarbeidere opplæring av militære og sivilt ansatte ved Hærens avdelinger på Setermoen og Skjold, i tillegg til Bardufoss flystasjon. Deretter skal hæravdelingene i 6.divisjon kjøre sorteringsløpet videre for egen maskin. Ifølge Oddekalv innebærer systemet at alt fra papir til utrangerte stridsvogner og spesialavfall blir håndtert på en miljømessig forsvarlig måte. Til sammen dreier det seg om flere tusen tonn.

Miljøvernoffiser, kaptein Øystein Løvli mener kostnadene knyttet til avfallsbehandling vil bli betydelig redusert systemet med Miljøvernforbundets metode.

— Like viktig som kostnadsbesparelsene er å gjøre hæravdelingene i 6. divisjon til de mest miljøvennlige i Forsvaret, sier Løvli til BT.