— Jeg er litt trøtt av dette nå, så jeg kommer ikke til å anke. Men jeg er jo også fornøyd med at jeg får mer i pensjon enn jeg hadde, sier Johnsen, som overlevde bombingen av et hus som han søkte tilflukt i 4. oktober i 1944. Men på Holen skole mistet han tvillingbroren Alf, lærer og alle

I 1979 søkte han krigspensjon for første gang. Først da hadde han skjønt sammenhengen mellom hans psykiske problemer og krigsopplevelsene han hadde som 11-åring. Han trodde det skulle være en selvfølge at han kvalifiserte. Ti år før brøt han sammen, og ble flere ganger innlagt på psykiatrisk sykehus med psykoser. Da snakket han bare om krigen. Han har vært uføretrygdet siden 1971. Men psykiaterne på Valen og Haukeland, syntes det var vanskelig å påvise sammenheng mellom hans psykiske plager og krigen.

FORNØYD: Odd Johnsen (til venstre) er fornøyd med at han endelig har fått krigspensjon. Her sammen med tidligere sosialkurator Rolf Andersen, som har hjulpet Odd og mange andre krigsoffer med å skrive søknader. ARKIVFOTO: SILJE KATRINE ROBINSON
Bergens Tidende