Nordlands-politikeren satt på Stortinget i tre perioder fra 1973 til 1985. Han hadde en periode vervet som visepresident i Odelstinget. Han var også leder i både sosialkomiteen og forbruker— og administrasjonskomiteen.

Etter endt stortingskarriere var With fylkesmann i Nordland fram til han nådde pensjonsalderen