Obiora (48) døde etter politipågripelsen i Trondheim 7. september i fjor. Riksadvokaten har nå brukt omtrent tre måneder på å gjennomgå saken, før avgjørelsen falt i dag, skriver adressa.no .

I forbindelse med pågripelsen brukte en av politimennene et såkalt halsgrep på Obiora. Obiora ble også lagt i mageleie med hendene bak ryggen i håndjern.

Spesialenheten for politisaker åpnet etterforskning mot de fire politifolkene som var involvert. 4. mai i år ble saken henlagt etter bevisets stilling for tre av tjenestemennene. For den fjerde ble det konkludert med intet straffbart forhold bevist.

Henleggelsen ble påkjært, og 28. juni besluttet Riksadvokaten at Spesialenheten skulle gjøre ytterligere etterforskning i saken. I september var denne tilleggsetterforskningen ferdig.

Spesialenhetens sjef kom ikke med noen konkret anbefaling til Riksadvokaten, men ga uttrykk for at han ikke så at saken sto i noen annen bevismessig stilling enn da den ble henlagt i mai.

Etter det Adresseavisen erfarer, blir altså Spesialenhetens avgjørelse stående.