• Tiden vi har til å reversere klimaendringene er i ferd med å renne ut, sa Obama til FN i dag.

USAs president Barack Obama gjentok tirsdag sin sterke støtte til en ny klimaavtale i København. Han fikk langt på vei følge av Kinas president, Hu Jintao, som også varslet kutt i økningen i CO2–utslipp.

I tillegg gjentok den japanske statsminister Yukio Hatomaya landets ambisjon om å kutte 25 prosent i CO2–utslipp innen 2020.

Alt dette bidrar til at statsminister Jens Stoltenberg uttrykte optimisme etter åpningssesjonene av klimakonferansen i FN i New York i dag.

— Langt igjen

— Men det er langt igjen. Det er ikke slik at vi er trygge på en avtale og langt ifra trygge på en avtale som er god nok. Men det er viktig å se de positive tegnene, understreker Stoltenberg overfor Aftenposten.no.Han legger til at det store problemet, forholdet mellom rike og fattige land og hvem som skal betale for klimakuttene ikke er løst.

— Men det er likevel viktig å understreke at dette går i riktig retning, sier statsministeren før han løper videre til lunsj med de rundt 100 stats- og regjeringssjefene som deltar på FNs klimakonferanse som er et ledd i oppkjøret til FNs klimakonferanse i København i desember.

Onsdag kveld deltar Jens Stoltenberg på en middag sammen med 25 sentrale land som jobber for en avtale i København. Vert er FNs generalsekretær, Ban Ki–moon.

«Handle nå»

USAs president Barack Obama holdt sin første tale til FN tirsdag, der han understreket hvor bestemt USA er på å «handle nå».

— Trusselen fra klimaendringene er alvorlig, det haster, og truslene bare øker. Tiden vi har til å reversere disse endringene er i ferd med å renne ut, sa Obama til stor applaus.

Obama lovte at USA skal doble kapasiteten til til å generere energi fra vind og andre fornybare energikilder i løpet av tre år. Landet skal også starte offshore-vindprosjekter og bruke milliarder av dollar på CO2-fangst fra forurensende kullkraftverk.

— Måten vår generasjon takler dette på vil bli dømt av historien. Hvis vi mislykkes vil fremtidige generasjoner oppleve en katastrofe, sa Obama.

Obama lanserte også et mål om å nå 1990-nivå på utslipp av drivhusgasser innen 2020. Dette er ambisiøst i forhold til tidligere, men mange mener likevel at det ikke er ambisiøst nok.

Uopprettelige skader

I følge FNs klimapanel vil en temperaturøkning på mer enn to grader kunne føre til uopprettelige forstyrrelser i det globale klimasystemet. For å kunne hindre dette må industrialiserte land redusere utslippene sine med 25-40 prosent fra 1990-nivå.

**Les også:

Noen må gi etter i klimasaken**

USA og Kina står hver for rundt 20 prosent av verdens utslipp av drivhusgasser fra kull, olje og gass. Like etter kommer EU, med 14 prosent, fulgt av Russland og India, som hver står for omtrent 5 prosent av utslippene.

Kina har tidligere argumentert for at det ikke er rimelig at de bør ta så store utslippskutt som USA. Den kinesiske befolkningen er fem ganger så stor som den amerikanske, og hver kineser slipper dermed bare ut en femtedel av det en amerikaner gjør.