— Jeg mener det er berettiget at folk er skuffet over resultatet i København, sier den amerikanske presidenten i et intervju med programmet Newshour på TV-kanalen PBS.

— Vitenskapen sier at vi må drastisk redusere klimautslippene de neste 40 årene. Men det er ingenting i København-avtalen om dette, medgir Obama.

Den amerikanske presidenten mener utfallet likevel kunne vært verre.

— Det jeg i realiteten sa var at i stedet for et fullstendig sammenbrudd i København, der ikke noe ble oppnådd, noe som ville vært et enormt tilbakeskritt, så holdt vi på en måte stand, sa Obama videre.

- Katastrofe

Det var svært høye forventninger til president Barack Obama i forkant av klimatoppmøtet.

I kjølvannet av toppmøtet sa president Obama at det nå må bygges opp større tillit mellom de rike og fattige landene før man kan komme til enighet om en juridisk bindende avtale.

Sverige som nå har formannskapet i EU stempler Københavnmøtet som «en katastrofe», og legger skylden på Kina og USA. Mens den britiske klimaministeren Edward Miliband anklager Kina for å kapre klimamøtet og hindre mer konkrete resultater. Milibands utspill gjorde kinesiske myndigheter rasende.

Må stanse skittkasting

Nå går FNs klimasjef Yvo de Boer ut og krever at skittkastingen og skyldfordelingen stanser. Han minner om at partene neste år igjen skal sette seg ned ved forhandlingsbordet.

— Dette er skadelig for atmosfæren mellom mennesker som til sjuende og sist har et felles mål, sier de Boer

— Vi må jobbe konstruktivt, de samme landene som skylder på hverandre må tilbake til forhandlingsbordet neste år med en vilje til å samarbeide, sier han videre.