TONE HERTZBERG, NTB

-Vi er klar med lærere, lokaler og 24 elever, sier Oddvin Larsen til NTB, og regner med at skolen i Songdalen kan starte neste skoleår, med elever fra området mellom Kristiansand og Mandal.

Oddvin Larsen overrakte den nye søknaden om godkjenning personlig til statsråd Trond Giske etter stortingsdebatten torsdag. Da hadde Giske gjort det klart at han ville rette seg etter stortingsflertallets pålegg om å legge prinsippet om likhet for loven og privatskolelovens formålsparagraf til grunn for en ny behandling.

Vilkår — Jeg regner med at søknaden vil bli godkjent, på visse vilkår. Det er helt OK for oss, sier Oddvin Larsen. Han forsikrer at lærebøkene skal følge den norske likestillingsloven, og at undervisningsopplegget skal utformes i tråd med departementets krav.

Den nye søknaden inneholder flere presiseringer i forhold til de innvendingene Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) har hatt. KUF har blant annet sagt at det må settes grenser for hvor mye kristendom kan gjennomsyre undervisningen i alle fag, og innvendt at det individuelle undervisningsopplegget på Oasen bryter med viktige prinsipper for norsk skole om å styrke elevenes samarbeids- og samhandlingsevne. En annen innvending er at skolen ikke vil ivareta alle prinsippene i FNs barnekonvensjon, om at barnet skal forberedes til et liv i et fritt samfunn i en ånd av toleranse, vennskap mellom ulike religiøse grupper og likestilling mellom kjønnene.

Dialog Oddvin Larsen mener det hersker mange vrangforestillinger om hva Oasen står for:

— Vi har sagt at vi vil forbedre læremidlene. KUFs framstilling av undervisningsopplegget en er tatt ut av sin sammenheng, sier han.

Han håper at dialogen med KUF vil være bedre nå enn i forrige runde. Hovedmålet er ikke å starte en ACE-skole (Accelerated Christian Education), men å drive en kristen barneskole, sier han.

Larsen mener også det er en feiloppfatning at den type skoler ikke ønsker lærere med godkjent utdanning:

-Vi har utdannede lærere, og ser det som en fordel, sier han.