Fortjener du rolige og lange år som pensjonist etter et langt og kanskje slitsomt yrkesliv, synes du?

OECD, vestens fremste talerør for demokrati og markedsøkonomi, ser annerledes på det. Etter et møte i Paris, hvor medlemslandenes arbeidsministre hadde samlet seg for å drøfte utfordringene ved eldrebølgen, istemte de samme melodi: Et lengre liv må bety et lengre arbeidsliv.

Pensjonssystem i fare

— Vi må slutte å subsidiere inaktivitet. Men heller lage ordninger som får eldre tilbake i jobb. For når folk lever lenger, ja da må de også stå lenger i arbeidslivet, lyder oppfordringen fra Paris.

— Hvis ingenting blir gjort, vil det i 2050 i Europa kun være en person i arbeid for hver pensjonist. Dette vil sette landenes pensjonssystem i fare og øke skattetrykket på den arbeidende del av befolkningen, hevder OECD.

Norge ikke til stede

Men Norge kunne ikke selv være til stede med sin arbeidsminister, fordi møtet fant sted midt under regjeringsskiftet denne uken. Både avgåtte Dagfinn Høybråten og påtroppende statsråd, Bjarne Håkon Hanssen, var derfor opptatt med nøkkeloverrekkelse.

Organisasjonen lister opp følgende problemer og feil med dagens velferdsordninger:

Den eldre del av befolkningen blir ikke tilstrekkelig belønnet for å fortsette i jobb.

Ofte blir ordninger med tidlig pensjonering, begrunnet med behovet for å gjøre plass til yngre arbeidstakere. Undersøkelser viser at dette ikke hjelper. Tvert imot er arbeidsledigheten høyest i de landene som har ordninger for tidlig pensjonering.

Altfor mange eldre arbeidstakere, som mister arbeidet, blir førtidspensjonert. I stedet burde de fått mer hjelp og støtte til aktiv jobbsøking.

OECD skisserer følgende løsninger som medlemslandene bør jobbe med:

  • Mange av arbeidsgivere må endre sine feilaktige holdninger til eldre arbeidstakere. Mange tror uten å ha vitenskapelig belegg for det, at eldre arbeidstakere er senere til å beherske ny teknologi og nye måter å organisere arbeidet på.
  • Øke fleksibiliteten i arbeidssituasjonen - både når det gjelder arbeidstid og arbeidsmengde.
  • Innføring av lønnssubsidier fra det offentlige for å stimulere til fleksible ordninger.
  • OECD må utveksle erfaringer om de beste metodene til å innrette arbeidslivet for eldre arbeidstakere.Norske 60-åringer i jobbtoppen

Ifølge OECD sin egen statistikk kan nordmenn slakke litt på strikken i forhold til andre industriland.

  • Andelen av nordmenn mellom 50 og 64 år i jobb, er nemlig tredje hø yest av alle de 30 medlemslandene. Bare islendingene og svenskene slår oss.
  • Norge kommer også høyt opp når det gjelder jobbtreningstiltak for denne gruppen. Men også her slår svenskene oss.
  • Når det gjelder effektiv pensjonsalder havner Norge midt i feltet. Samtlige nordiske land, med unntak av Finland, har høyere effektiv pensjonsalder enn Norge.