OECD-rapporten Economic Surveys Norway 2004 tar blant annet for seg utdanningssektoren i Norge, og omtaler Kvalitetsreformen. I rapporten understrekes det at finansieringssystemet som blant annet belønner lærestedene per student som står på eksamen, kan få uheldige konsekvenser.

Dette systemet kan få noen læresteder til å slakke på kravene for å nå sine mål, heter det.

— Vi ser jo at systemet kan bli utnyttet. Dersom endringene fører til at høyskolene og universitetene slakker på kravene er vi på vei i stikk motsatt retning av hva både studenter, ansatte og politikere ønsker med reformen, sier leder for Studentenes landsforbund, Anne Marte Klubbenes.

Studentlederen mener det er svært viktig at lærestedene utarbeider egne systemer for å sikre at kvaliteten på forelesere, forelesninger, oppgaver og eksamener blir opprettholdt.

— Vi har fått tilbakemelding fra studenter om at flere høyskoler ikke er gode nok, sier studentlederen.