JOHN LINDEBOTTEN

For når julegavene flommer, flyter det også over av boss.

— Ja, statistikkene våre viser dette klart. Desember ligger klart på topp når det gjelder levering av avfall til forbrenningsanlegget vårt i Rådalen. Tar vi med januar, så ligger disse to månedene ca. 10 prosent over gjennomsnittet for resten av året i antall tonn innveid avfall, sier informasjonssjef Kjersti Kildahl i BIR, Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap, til Bergens Tidende.

Julepapir er restavfall

— I julen utgjør selvsagt julepapir en svært stor del av bossmengden. Og da må jeg med en gang få minne folk på at julepapir ikke må kastes sammen med aviser og annet papir. Julepapiret må kastes i restavfallet. Grunnen til det er at julepapir inneholder veldig lite cellulose. Derimot mye leire og farger. Av den grunn egner julepapiret seg ikke til materialgjenvinning. Altså i restavfallet med julepapiret, oppfordrer Kjersti Kildahl.

Julesekk

BIR har ingen illusjoner om at de skal klare å omvende forbrukerne til mer miljøvennlig julehandel. Som f.eks.å gi teater- eller konsertbilletter i gave. Utviklingen de siste årene viser at kurven bare peker en vei: bossmengden stiger.

Da er det bare å innrette seg etter virkeligheten. Vel vitende om at bosset tårner seg opp når julepakkene åpnes, leverer BIR ut en «julesekk» til alle husholdningskundene.

— Denne sekken skal dere stappe full av alt julepapir og all innpakning ellers som dere får julegavene i. Så snører dere godt igjen og setter sekken ved siden av beholderen med restavfall på første tømmedag etter jul, sier Kjersti Kildahl.

Kjøp kvalitet

— Vi skjønner at bossmengden er ekstra stor i desember. Men januar skiller seg også ut fra de andre vintermånedene februar og mars. Hva kan grunnen være til det?

— Vi tror at også det kan ha med julen å gjøre. Mye av julebosset samles ikke inn før i januar. I tillegg kan det skyldes at en mengde såkalte lavkvalitetsvarer blir kastet. Det kan være billige leker som rett og slett ikke holder lenger og er gått i stykker. Folk bør være mer kvalitetsbevisste når de gjør innkjøp, og satse på ting som varer. Våre undersøkelser viser også at mengden glass og metall i avfallet øker betydelig nettopp i januar. I januar 2002 med 19 prosent sammenliknet med snittet for resten av året, og i 2003 med 17 prosent.

Følg rådene

Kjersti Kildahl vil ellers oppfordre folk til å kildesortere og gjøre jobben så lett som mulig for dem som skal samle inn bosset.

— I julenummeret av kundebladet vårt, Bossanova, gir vi råd til alle husstandene innenfor BIR sitt område om hvordan de skal sortere og klargjøre avfallet, slik at verdiene i avfallet kommer til nytte, og at jobben blir enklest mulig for våre ansatte. Vi håper publikum følger de rådene vi gir. Arbeidsdagene rundt jul og nyttår blir uansett ekstra lange for våre renovatører, sier Kjersti Kildahl.

DESEMBER PÅ TOPP: Desember ligger klart på topp når det gjelder levering av avfall til forbrenningsanlegget i Rådalen.