• Finn ut om du ønsker å planlegge arveoppgjøret. Begrunn avgjørelsen.
  • F Søk hjelp hos utenforstående ekspert. Du kan også ta kontakt med banken, som kan tilby spesielle produkter.
  • Vurder å forskuttere arven. Det reduserer muligheten for familiekonflikter og gir unge personer en god start.
  • Husk at fribeløpet økte fra 200.000 til 250.000 kroner i år. Beløpet gjelder pr. person.

n Forskuddsarv kan fordeles på flere personer. Slik spares arveavgift, og formuesskatten din reduseres.

  • Noen skriver testamente for å unngå krangel, og for å bidra til rettferdighet.
  • Gjør det du mener er riktig. Det finnes ingen fasitsvar.
  • Nyt livet. Midlene du har spart opp kan du godt bruke på deg selv. Arvinger kommer i neste rekke.