Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) mener en slik forsikring ikke ville vært fornuftig.

— Et grunnprinsipp for forsikring er å ta risiko for plutselig og uforutsette hendelser. Hvis forsikringsselskapet skulle betale for at håndverkere må gjøre jobben på nytt, ville det vært for enkelt for håndverker å gjøre en dårlig jobb, for enkelt for oppdragsgiver å velge en dårlig håndverker, og forsikringspremiene hadde gått opp som følge av større erstatningsutbetalinger, sier informasjonsdirektør Preben Sandborg Røe i FNH.

Han mener at verken boligeieren, forsikringskunden eller forsikringsselskapene ville være tjent med det.