— Det nye brannslokkingsutstyret, som utløses automatisk eller fra førersetet, slukker flammene før olje eller drivstoff tar fyr. Vi vet om flere tilfeller der dette har hindret overtenning, og at bussen er blitt berget, opplyser Per Dag Nedreberg, administrerende direktør for landets eneste bussprodusent, Vest-Busscar Stryn A/S.

Hos dem har dette brannslokkingsutstyret vært tilgjengelig de siste tre årene. Selskapet har også ettermontert utstyret i flere eldre busser.

Det koster et par og tjue tusen kroner, ifølge Nedreberg. Han forteller at utstyret er blitt stadig mer vanlig - spesielt i busser som trafikkerer strekninger med mange tunneler.

— Selv om alle materialer i våre busser er flammehemmende, og godkjent etter et spesielt direktiv, blir varmeutviklingen voldsom hvis først drivstoff og olje tar fyr. Sånn er det med personbiler også. I utgangspunktet er alle branner i kjøretøy farlige, understreker Per Dag Nedreberg.