Oljeflaket ligger som en skinnende hinne på havet rundt Statfjord A-plattformen. Det er formet nærmest som en ruter i en kortstokk, rundt 11 kilometer langt og fem kilometer på det bredeste.

Les også:

Krever borekutt

Da Bergens Tidende fløy over utslippet i går i 14.30-tiden, nådde oljeflaket nesten helt opp til Statfjord C i nord og ned til Statfjord B i sør.

Se video fra gårsdagens utslipp her

Flere fartøy hadde da lagt ut lenser for å begrense omfanget av utslippet. Forholdene for opprydningen var svært gode, med tilnærmet blikkstille hav og solskinn. Det er uklart når produksjonen ved plattformen kan tas opp igjen.

Slurv med vedlikeholdet

Det er ikke første gang. I desember i fjor rant 4000 kubikkmeter olje rett i havet. Granskingen i etterkant konkluderte med at lekkasjen skyltes slurv og slendrian i StatoilHydro.

Petroleumstilsynet, SFT og Kystverket pekte blant annet på mangelfull styring av vedlikeholdet på plattformen.

Fagforbundet SAFE er også sterkt kritisk til vedlikeholdet på Statfjord A, som har vært selve melkekuen på norsk sokkel.

StatoilHydro ønsker å standardisere vedlikeholdsarbeidet på installasjonene. Skrekkscenarioet er at vedlikeholdet på sikt blir skilt ut fra selskapets virksomhet, sier Tor Stian Holte, SAFEs tillitsvalgte på sokkelen.

Har rundet 31 år

— Statfjord A er i en fase med ombygging fra oljeproduksjon til å ta ut gass. Det er klart det har vært en belastning med en stor ombygging parallelt med full produksjon, sier Tor Stian Holte.

— Vi er uenige i at det periodiske vedlikeholdet blir skilt ut i en egen avdeling, slik vi ser på Statfjord-feltet. Vi mener anleggskompetansen og den viktige plattformtilhørigheten dermed forsvinner, sier han.

De eldste plattformene på norsk sokkel har over 30 års fartstid. Blant dem er Statfjord A, som ble slept ut fra Stord for 31 år siden.

Vel ti installasjoner er mellom 20 og 30 år gamle.

«Potensielle utfordringer»

— Snittalderen nærmer seg 20 år. Vanligvis er 20 år den forventede levetiden, skriver Petroleumstilsynet i en sikkerhetsstatus for norsk sokkel 2006-2007.

— I prinsippet har en rekke innretninger bygget før 1986 potensielle utfordringer knyttet til alder og levetid, skriver tilsynet.

Bedre boreteknologi, mer avanserte brønner, vann- og gassinjeksjon og høyere oljepris gjør at stadig flere offshoreinstallasjoner får forlenget levetiden ut over perioden som først var tenkt.

Derfor er Petroleumstilsynet opptatt av godt vedlikehold slik at eldre installasjoner ikke skal representere økt sikkerhetsrisiko. Tilsynet vil særlig konsentrere seg om bærende konstruksjoner, brannskiller, evakueringsveier og beskyttelse av boligkvarter og kontrollrom.

- Hun er gammel

— Hun er gammel, men ikke for gammel, sier direktør Magne Ognedal i Petroleumstilsynet.

Han vil foreløpig ikke uttale seg om gårsdagens lekkasje i plattformbenet kan ha sammenheng med slitasje, rust eller utmatting som følge av høy alder.

— Under forutsetning om godt vedlikehold og god oversikt over den tekniske tilstanden, kan Statfjord A leve lenge ennå. Den granskingen vi har besluttet å iverksette vil gi svar på om teknisk svikt var årsak til uhellet lørdag, sier Ognedal.

Informasjonsdirektør Ola Morten Aanestad i StatoilHydro tilbakeviser bestemt kritikken fra fagforeningshold om at manglende vedlikehold kan ligge bak gårsdagens oljelekkasje.

— Her var det snakk om utstyr som skulle oppgraderes. Under dette arbeidet skjedde det en svikt som vi ennå ikke vet årsaken til, sier Aanestad.

Meninger om saken? Diskuter her!

PÅ'AN IGJEN: Gode værforhold gjorde det lettere å samle inn det godt synlige oljeflaket som spredte seg rundt Statfjord A-plattformen i går. Flaket besto av tynn oljefilm og noen tykkere oljeflekker rundt den 31 år gamle plattformen. Ifølge StatoilHydro var utslippet av en begrenset mengde. FOTO: HELGE SUNDE
LEKKET: Oljen kom fra væske som blir pumpet ut fra en lekk lagringscelle. FOTO: HELGE SUNDE