I november i fjor måtte Lungepost 3 på Haukeland stenge på grunn av utbrudd av tarmbakterien vankomycinresistente enterokokker (VRE).

Nå melder Helse Bergen på sine nettsider at at problemet angår flere avdelinger på sykehuset.

— Fra november i fjor til nå er det påvist totalt 88 tilfeller av VRE. Og det er nå oppdaget bærere av bakterien både på medisinske og kirurgiske avdelinger, sier overlege Dorthea Oma på Senter for smittevern til Helse Bergens egne nettsider.

— De aller fleste av disse pasientene er bærere uten infeksjon. De er altså ikke blitt syke. Så langt har vi bare registrert én alvorlig infeksjon, sier Oma.

Senter for smittevern kan likevel ikke utelukke at det finnes tilfeller av VRE på flere avdelinger. Derfor vil screening av pasienter fortsette.

VANLIG: Enterokokkar er en vanlIg tarmbakterie. Hos de fleste vil den ikke gi noen sykdom.