Det var klart allerede da det nye systemet ble beskrevet i statsbudsjettet som ble lagt frem i fjor. Nå nærmer datoen seg for å sende inn opplysninger om boligen til Skatteetaten. Fristen er 15. oktober hvis informasjonen skal bli tatt hensyn til ved utskriving av skattekort.

Utgangspunktet er at ligningsverdien i selvangivelsen neste år skal settes til 25 prosent av markedsverdi. Folk som får verdien satt til over 30 prosent, kan klage når de får selvangivelsen til våren.

Beregningene viser at 400.000 eneboliger og 100.000 leiligheter trolig får for høy ligningsverdi Dag Refling i Huseiernes Landsforbund

Gir utslag For sekundærboliger skal satsene være 40 prosent for ligningsverdi, og det er klageadgang når verdien er satt til over 60 prosent av markedsverdi.

De nye og høyere ligningsverdiene vil gi utslag på formuesbeskatningen. Men samtidig er fribeløpet i formuesskatten økt til 700.000 kroner for enslige og 1,4 millioner for ektepar, slik at færre får formuesskatt.

Bolig som hytte Mange eier fritidsboliger som er registrert som vanlig bolig og som ligger i et område regulert til boligformål. De kan oppleve at fritidsboligen får et kraftig verdihopp fordi det blir omfattet av det nye systemet.

Fritidsboliger som er registrert i matrikkelen som hytte, omfattes ikke av omleggingen, men får et påslag på 10 prosent på den gamle ligningsverdien, som ofte kan være lav. Her har myndighetene ikke god nok prisstatistikk til å innføre det nye systemet.

Overgang til nytt system for fastsettelse av ligningsverdi betyr at ligningsverdien i fremtiden vil stige automatisk i takt med boligprisene. Pillen blir sukret ved at bunnfradraget i formuesskatten økes kraftig.

En halv million — Beregningene viser at 400.000 eneboliger og 100.000 leiligheter trolig får for høy ligningsverdi, sier utredningssjef Dag Refling i Huseiernes Landsforbund til Aftenposten.no.

Han varsler mulig skattesmell også for folk som har tatt i bruk gamle våningshus og andre boliger som fritidsboliger. Det gjelder for eksempel øysamfunn hvor det ikke lenger er noe økonomisk liv, men hvor familien har tatt gamle boliger i bruk som ferieboliger.

— Det kan være mange slike, sier Refling.

Og disse kan ikke klage før ligningsverdien overstiger 60 prosent av markedsverdien.

Myndighetene holder seg til det som står i matrikkelen og til reguleringen, ikke til bruken.

Mange spørsmål Refling sier at HL får mange spørsmål fra medlemmene, spesielt fra folk som ikke kjenner størrelsen på boligen, og som skal måle den opp selv.

— Særlig er mange eldre kvinner redde for å gjøre feil, sier han.

— Vi har fått mye færre henvendelser enn vi trodde, og det er overraskende, sier informasjonsdirektør Lise Halvorsen i Skattedirektoratet.

— Vi er vant til at folk er sent ute og står godt rustet med folk som kan svare frem til 15. oktober, sier hun.

Blant annet er det laget en egen service slik at man kan bestille time for at Skatteetaten ringer tilbake.

Mange klager - Det må jo bli veldig mange klager når så mange vil få for høy ligningsverdi?

— Vi vil ta hensyn til dette i forbindelse med behandlingen av selvangivelsene og jobber med å organisere det, sier Halvorsen.

Hun sier at folk som er i tvil om oppmåling eller andre ting kan ringe skatteopplysningen.

— Ellers må folk gjøre dette så godt som mulig, sier hun.