— Jeg har en forventning til at styrets samlede kompetanse og brede representasjon gjør det i stand til aktivt å utvikle spesialisthelsetjenesten i sin region, og samtidig sikre at dette skjer i tråd med nasjonale føringer, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i en pressemelding.

Oddvar Nilsen er igjen oppnevnt som styreleder mens Aud Berit Alsaker Haynes kommer inn som ny nestleder.

Andre styremedlemmer er: Gunnar Berge, Ohene Aboagye, Nils Støyva (Ap), Gisle Handeland (Ap), Gerd Dvergsdal (Sp), Torhild S. Nyborg (KrF) og Gro Skartveit (V).

Lise Karin Strømme, Aslaug Husa, Helge Espelid og Reidun Johansen er ansatterepresentanter.