GUNNAR WIEDERSTRØM

BT har tidligere undersøkt saken og har vært i kontakt med kvinnen den gjelder. Hun har avvist å kommentere saken.

BT er kjent med at saken gjelder en tillitsvalgt i partiet som for et stykke tid tilbake trakk seg som kandidat til et viktig tillitsverv i fylket han kommer fra etter at sex-saken ble kjent. Overgrepet mot kvinnen skal ikke ha skjedd i noen partisammenheng. Kvinnen har hatt kontakt med Cathrin Rustøen, men var meget oppbrakt over at pressen var blitt kjent med sa-ken da BT kontaktet henne.

Geir Mo skriver i sitt brev: «Som personalansvarlig i organisasjonen og som direkte og indirekte ansvarlig for personal-håndteringen i Fremskrittspartiets totalorganisasjon med over 50 ansatte (partiet, stortings-gruppen og fylkeskontorene) vil jeg understreke at denne saken er en ren personalsak som er håndtert av undertegnende på korrekt måte. Den er håndtert i samarbeide med de berørte parter og har funnet sin løsning i samarbeide med disse, og på en for dem tilfredsstillende måte.

Verken de berørte parter eller jeg som personalansvarlig finner grunn til å kommentere denne spesielle saken ytterligere i media.»