GUNNAR WIEDERSTRØM

BT har tidligere undersøkt saken og har vært i kontakt med kvinnen det gjelder. Hun har avvist å kommentere saken.BT er kjent med at saken gjelder en tillitsvalgt i partiet som for et stykke tid tilbake trakk seg som kandidat til et viktig tillitsverv i fylket han kommer fra etter at sex-saken ble kjent. Overgrepet mot kvinnen skal ikke ha skjedd i noen partisammenheng.

Kvinnen har hatt kontakt med Cathrin Rustøen, men var meget oppbrakt over at pressen var blitt kjent med saken da BT kontaktet henne.

Geir Mo skriver i sitt brev:"Som personalansvarlig i organisasjonen og som direkte og indirekte ansvarlig for personalhåndteringen i Fremskrittspartiets totalorganisasjon med over 50 ansatte (partiet, stortingsgruppen og fylkeskontorene) vil jeg understreke at denne saken er en ren personalsak som er håndtert av undertegnede på korrekt måte. Den er håndtert i samarbeid med de berørte parter og har funnet sin løsning i samarbeid med disse, og på en for dem tilfredsstillende måte. Verken de berørte parter eller jeg som personalansvarlig finner grunn til å kommentere denne spesielle saken ytterligere i mediene."