Høyres Torbjørn Hansen hadde ikke gitt opp håpet om at finansministeren og regjeringen ville snu da han i spørretimen onsdag minnet om den fortvilte situasjonen lærere og studenter befinner seg i.

«Når vil regjeringen prioritere de statlige byggeprosjektene innen utdanningssektoren?» lød spørsmålet.

– Provosert

Kristin Halvorsen levnet ikke noe håp, da hun svarte at «samfunnsøkonomiske vurderinger tilsier at omfanget av statlig byggeaktivitet bør være begrenset sett i lys av konjunktursituasjonen i norsk økonomi og situasjonen i byggmarkedet.»

– Jeg forstår skuffelsen i Bergen, fordi det er mange prosjekter der som nå står i kø, og som er høyt prioritert. Jeg vet at behovene i Bergen er store, sa hun.

Samtidig nevnte hun at både Kunsthøgskolen i Oslo og Aulaen ved Universitetet i Oslo er tilgodesett i budsjettet.

– Jeg er provosert over å få et slikt svar, sier Torbjørn Hansen. Han ser for det første ikke at hensynet til presset i økonomien er tillagt særlig vekt ellers i statsbudsjettet, og for det andre er det gitt klarsignal til statlige byggeprosjekter i Oslo, hennes egen valgkrets.

– Nå er det helt i det blå hva tid odontologistudentene og høyskolemiljøet får sine nye bygg, sier Hansen.

Høyskolebygg først?

Arne Sortevik (Frp) mener at Universitetet og Høgskolen i Bergen bør bli enig om hvilket bygg som skal stå først i køen. I stedet for å konkurrere i den vanskelige situasjonen som er oppstått vil utdanningsmiljøet stå seg på å gjøre felles sak, mener han.

Etter hans skjønn er det fortsatt realistisk å få oppstartsbevilgning for ett av byggene på neste års budsjett. Han mener i så fall at høyskolebygget må komme først.

– Jeg har stor tro på at det lar seg gjøre å få en slik bevilgning på plass i revidert nasjonalbudsjett til våren. Dermed kan første spadestikk skje umiddelbart etterpå. Oppnår vi det, må målet være å få odontologibygget inn på budsjettet for 2009, sier Sortevik.

En kvart milliard er brukt

Sammen med resten av hordalandsrepresentantene på Stortinget hadde han tirsdag møte med rektor og direktør ved Høgskolen i Bergen. Sortevik konstaterer at det i høyskolens ledelse er sterk frustrasjon over regjeringens avslag.

– Statsbygg har jo allerede brukt 170 millioner kroner til å kjøpe tomt på Kronstad, og regner vi med utgiftene som er brukt på arkitektkonkurranse og prosjektarbeid er det totalt brukt rundt 250 mill. kroner på høyskolebygget. Har man sagt A, er man nødt til å si B, fortsetter han.

Ifølge Arne Sortevik bør man overveie å alliere seg med private investorer, slik at byggeprosjektet på den måten kan forseres.