Rabalderet om telefonavlyttingen ligger an til å bli en svært lang affære. Etter at Høyesterett i september ga forsvarerne rett til å høre alt materialet, ba politiet om at seks av avlyttingene skulle hemmeligholdes av hensyn til blant annet liv, helse og sikkerhet. I går sa Stavanger tingrett nei.

— Slutningen er at påtalemyndighetens begjæring om hemmelighold ikke tas til følge, og dette er en avgjørelse som vi har påkjært, sier statsadvokat Linda Myrdal.

Saken vil med all sannsynlighet bli avgjort først i Høyesterett, men sannsynligvis vil ikke krangelen stoppe der. Det finnes nemlig ytterligere hemmelige avlyttinger, som er holdt unna forsvarerne etter den såkalte 242a-paragrafen. Disse vil politiet nekte å utlevere uansett hva resultatet blir, fordi de mener dette allerede er rettskraftig avgjort.

— Jeg antar ut fra slutningen at vi nå får alt. Det ville være klokt om retten nå satte foten ned for politiets hemmelighold. Denne saken setter demokratiet på prøve, og tåler ikke mistanker om at de tiltalte ikke gis en rettferdig rettssak, sier advokat John Christian Elden.