Samarbeidet mellom Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet og Nansensenteret har gitt byen Bjerknessenteret for klimaforskning, et av de norske sentrene for fremragende forskning. En arbeidsgruppe har de siste månedene vurdert hvordan klimaforskningen i Bergen best kan organiseres, og svaret er et nytt, samordnet klimasenter.

– For å øke synergieffektene mellom Bjerknessenteret og Nansensenteret, slår vi alt sammen under en ledelse og samlokaliserer forskningsgruppene i et nytt senter, forteller Ola. M. Johannessen, direktør i Nansensenteret.

– Når vil dette stå ferdig?

– Vi er i forhandlinger nå, og prøver å få til en avtale før utgangen av året. Hvis vi blir enige, blir det satt opp tidlig neste år, sier Johannessen.

Bergen har Nordens største og fremste klimaforskningsmiljø, og har blant annet bidratt til FNs klimapanel IPCC.

– Klimaforskningen har lange tradisjoner i Bergen, tilbake til begynnelsen av 1900-tallet. På nisjeområder, som for eksempel de arktiske områdene, er vi helt i front i verden, sier Johannessen.