Dermed er det så langt registrert sju Statoil-ansatte med denne sykdommen. De første tilfellene ble oppdaget på Statfjord C-plattformen før helgen. Smittekilden er fortsatt ukjent.

NTB