En ny arbeidsmiljølov med blant annet utvidet adgang til midlertidige ansettelser og økt mulighet til bruk av overtid skulle trådt i kraft ved årsskiftet. Men da den nye regjeringen presenterte sin politiske plattform, var den snar med å varsle reverseringer av en rekke punkter.

Tirsdag blir regjeringens forslag presentert i Nyland verksteder i Groruddalen i Oslo.

I dokumentet som ble presentert på Soria Moria i midten av oktober, ble det blant annet slått fast at vedtaket om økt adgang til midlertidige ansettelser skal reverseres og reglene for overtid skal gjeninnføres som de var før 2003.