Det nye forslaget innebærer at ordningen utvides i tid og omfatter personer som var i institusjon fra 1. januar 1945 til 1.januar 1993. Omfanget av overgrep og tid i institusjon vektlegges ved vurdering om erstatning skal gis, og fristen for å søke er satt til ett år, heter det i en pressemelding fra byrådet.

I det nye forslaget går det også fram at søkerne ikke behøver å søke statlig billighetserstatning før de sender en søknad til Oslo kommune, og saksbehandlingstiden skal i hovedsak ikke overstige ett år.

Byrådsleder Erling Lae sier han har fått mange viktige innspill og klare råd fra berørte i saken. Han håper erstatningsordningen får støtte av alle parter.

– Alle som har behov for det skal også få oppfølging og hjelp, lover Lae. Han viser til at kommunen tilbyr bistand i søknadsprosessen, og viser til et gratis og døgnåpent tilbud om å ringe Sosial vakttjeneste på 80040151.