Det nye faget skal ifølge målsettingen kunne gi en kreativ og praktisk tilnærming til naturfagene, skriver Aftenposten.

Et av de underliggende målene bak opprettelsen av faget er å stimulere jenter til å gi seg i kast med realfagene. I prøveprosjektet, satt i gang på initiativ fra Norges Ingeniørorganisasjon (NITO) ti år tilbake, har dette lyktes gjennom å følge opp standardiserte oppgaver fra idé gjennom design til teknisk gjennomføring.

– Nettopp for jentene er det viktig å se at de kan fikse realfaglige utfordringer. Stort sett lager de også finere ting enn guttene, sier rådgiver Runar Baune i RENATE-senteret, som har arbeidet med opprettelsen av faget på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Dermed skal norske elever fra høsten av bryne seg på for eksempel å designe og bygge ei bru i papp, installere elektrisitet i en modelleilighet samt fritt bruk av tannhjul, alarmer og motorer til eget design.

Det nye faget er først fremst innført for å styrke realfagenes stilling, men inngår også i læreplanene i kunst og håndverk.